ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การกำหนดฐานข้อมูลโปรแกรมบัญชี Express

ซีดีสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express


การกำหนดฐานข้อมูล
 1. การกำหนดรายละเอียดพนักงานขาย
 2. การกำหนดค่าเริ่มต้นระบบขาย และลูกค้า
 3. การกำหนดรายละเอียดลูกค้า
 4. การกำหนดค่าเริ่มต้นระบบซื้อ และเจ้าหนี้
 5. การกำหนดรายละเอียดเจ้าหนี้
 6. การกำหนดค่าเริ่มต้นระบบสินค้า
 7. การกำหนดรายละเอียดสินค้า/วัตถุดิบ
 8. การกำหนดรายละเอียดสินค้าบริการ
 9. การกำหนดรายละเอียดสินค้าชุด
 10. การกำหนดรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร
 11. การบันทึกยอดยกมา-ลูกหนี้คงค้าง
 12. การบันทึกยอดยกมา-เจ้าหนี้คงค้าง
 13. การบันทึกยอดยกมา-สินค้า/วัตถุดิบ
 14. การบันทึกเช็ครับล่วงหน้ายกมา
 15. การบันทึกเช็คจ่ายล่วงหน้ายกมา
 16. การบันทึกยอดบัญชียกมา
 

1. การกำหนดรายละเอียดพนักงานขาย2. การกำหนดค่าเริ่มต้นระบบขาย และลูกค้า3. การกำหนดรายละเอียดลูกค้า4. การกำหนดค่าเริ่มต้นระบบซื้อ และเจ้าหนี้5. การกำหนดรายละเอียดเจ้าหนี้6. การกำหนดค่าเริ่มต้นระบบสินค้า7. การกำหนดรายละเอียดสินค้า/วัตถุดิบ
8. การกำหนดรายละเอียดสินค้าบริการ9. การกำหนดรายละเอียดสินค้าชุด10. การกำหนดรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร11. การบันทึกยอดยกมา-ลูกหนี้คงค้าง12. การบันทึกยอดยกมา-เจ้าหนี้คงค้าง13. การบันทึกยอดยกมา สินค้า/วัตถุดิบ14. การบันทึกเช็ครับล่วงหน้ายกมา15. การบันทึกเช็คจ่ายล่วงหน้ายกมา16. การบันทึกยอดบัญชียกมา

 

ราคาจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 โปรแกรมบัญชี Express Single/Thai (ราคา 19,000 บาท)
 โปรแกรมบัญชี Express LAN/Thai (ราคา 31,000 บาท)
 โปรแกรมบัญชี Express Single/Thai-Eng (ราคา 27,000 บาท)
 โปรแกรมบัญชี Express LAN/Thai-Eng (ราคา 39,000 บาท)    สั่งซื้อโปรแกรม Express

    เบอร์โทร: 065 729 9905

    แชทไลน์: dhateam

 

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express เพื่อนทีช่วยให้การทำบัญชีเป็นเรื่องง่าย ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้เริ่มใช้โปรแกรมบัญชี ใช้งานสะดวก รวดเร็วและง่าย การค้นหาข้อมูลแม่นยำ รองรับข้อมูลได้ไม่จำกัด "ไม่ใช่มืออาชีพก็ใช้งงานได้เพียงปลายนิ้ว"

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมบัญชี Express

ซีดีสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express การเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมบัญชี การ Login เข้าระบบ การกำหนดบริษัทใหม่ การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่ การกำหนดค่าเริ่มต้น รายละเอียดกิจการ การกำหนดค่าเริ่มต้น เรื่องทั่วไป การกำหนดรอบบัญชี การกำหนดตารางข้อมูล การกำหนดผังบัญชี การกำหนดการเชื่อมต่อบัญชี การกำหนดเลขที่เอกสาร 1. การ Login เข้าระบบ 2. การกำหนดบริษัทใหม่ 3. การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่ 4. การกำหนดค่าเริ่มต้น - รายละเอียดกิจการ 5. การกำหนดค่าเริ่มต้น เรื่องทั่วไป 6. การกำหนดรอบบัญชี 7. การกำหนดตารางข้อมูล 8. การกำหนดผังบัญชี 9. การกำหนดการเชื่อมต่อบัญชี 10. การกำหนดเลขที่เอกสาร   ราคาจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  โปรแกรมบัญชี Express Single/Thai  (ราคา 19,000 บาท)  โปรแกรมบัญชี Express LAN/Thai  (ราคา 31,000 บาท)  โปรแกรมบัญชี Express Single/Thai-Eng  (ราคา 27,000 บาท)  โปรแกรมบัญชี Express LAN/Thai-Eng  (ราคา 39,000 บาท)      สั่งซื้อโปรแกรม

การบันทึกรายการประจำวัน - ระบบซื้อ Express

ซีดีสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express การบันทึกรายการประจำวัน ระบบซื้อ การซื้อสด ใบสั่งซื้อ ซื้อเงินเชื่อ ลดหนี้/ส่งคืนสินค้า จ่ายชำระหนี้ บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ การหักภาษี ณ ที่จ่าย 1. การซื้อสด 2. ใบสั่งซื้อ 3. ซื้อเงินเชื่อ 4. ลดหนี้/ส่งคืนสินค้า 5. จ่ายชำระหนี้ 6. บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ 7. การหักภาษี ณ ที่จ่าย   ราคาจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  โปรแกรมบัญชี Express Single/Thai  (ราคา 19,000 บาท)  โปรแกรมบัญชี Express LAN/Thai  (ราคา 31,000 บาท)  โปรแกรมบัญชี Express Single/Thai-Eng  (ราคา 27,000 บาท)  โปรแกรมบัญชี Express LAN/Thai-Eng  (ราคา 39,000 บาท)      สั่งซื้อโปรแกรม Express      เบอร์โทร: 065 729 9905      แชทไลน์: dhateam   โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express เพื่อนทีช่วยให้การทำบัญชีเป็นเรื่องง่าย ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้เริ่มใช้โปรแกรมบัญชี ใช้งานสะดวก รวดเร็วและง่าย การค้นหาข้อมูลแม่นยำ รองรับข้อมูลได้ไม่จำกัด "ไม่ใช่มืออาชีพก็ใช้งงานได้เ