วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

การกำหนดฐานข้อมูลโปรแกรมบัญชี Express

ซีดีสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express


การกำหนดฐานข้อมูล
 1. การกำหนดรายละเอียดพนักงานขาย
 2. การกำหนดค่าเริ่มต้นระบบขาย และลูกค้า
 3. การกำหนดรายละเอียดลูกค้า
 4. การกำหนดค่าเริ่มต้นระบบซื้อ และเจ้าหนี้
 5. การกำหนดรายละเอียดเจ้าหนี้
 6. การกำหนดค่าเริ่มต้นระบบสินค้า
 7. การกำหนดรายละเอียดสินค้า/วัตถุดิบ
 8. การกำหนดรายละเอียดสินค้าบริการ
 9. การกำหนดรายละเอียดสินค้าชุด
 10. การกำหนดรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร
 11. การบันทึกยอดยกมา-ลูกหนี้คงค้าง
 12. การบันทึกยอดยกมา-เจ้าหนี้คงค้าง
 13. การบันทึกยอดยกมา-สินค้า/วัตถุดิบ
 14. การบันทึกเช็ครับล่วงหน้ายกมา
 15. การบันทึกเช็คจ่ายล่วงหน้ายกมา
 16. การบันทึกยอดบัญชียกมา
 

1. การกำหนดรายละเอียดพนักงานขาย2. การกำหนดค่าเริ่มต้นระบบขาย และลูกค้า3. การกำหนดรายละเอียดลูกค้า4. การกำหนดค่าเริ่มต้นระบบซื้อ และเจ้าหนี้5. การกำหนดรายละเอียดเจ้าหนี้6. การกำหนดค่าเริ่มต้นระบบสินค้า7. การกำหนดรายละเอียดสินค้า/วัตถุดิบ
8. การกำหนดรายละเอียดสินค้าบริการ9. การกำหนดรายละเอียดสินค้าชุด10. การกำหนดรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร11. การบันทึกยอดยกมา-ลูกหนี้คงค้าง12. การบันทึกยอดยกมา-เจ้าหนี้คงค้าง13. การบันทึกยอดยกมา สินค้า/วัตถุดิบ14. การบันทึกเช็ครับล่วงหน้ายกมา15. การบันทึกเช็คจ่ายล่วงหน้ายกมา16. การบันทึกยอดบัญชียกมา

 

ราคาจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express

 
(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 โปรแกรมบัญชี Express Single/Thai (ราคา 19,000 บาท)
 โปรแกรมบัญชี Express LAN/Thai (ราคา 31,000 บาท)
 โปรแกรมบัญชี Express Single/Thai-Eng (ราคา 27,000 บาท)
 โปรแกรมบัญชี Express LAN/Thai-Eng (ราคา 39,000 บาท)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

ซื้อ โปรแกรม express ที่ไหน ดี?

สั่งซื้อโปรแกรมบัญชี Express ที่นี่ครบวงจร ศูนย์จำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express จัดจำหน่าย ติดตั้ง อัพเกรด พร้อมสอนใช้งานผ่านระบบออนไลน์ ไม่ต้อง...